บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
มีบริการและ Solution หลากหลายและครบวงจรในงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด โดยมีขอบเขตการให้บริการทั้งในกรุงเทพฯ และตัวเมืองใหญ่ๆ ในต่างจังหวัด ด้วยการบริการที่เปี่ยมคุณภาพที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละรายอย่างแท้จริง


บริการทำความสะอาด

ทางบริษัทฯ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความสำคัญของภาพลักษณ์องค์กรและสำนักงาน เราเชื่อว่าความสะอาดและเป็นระเบียบส่งผลต่อการประสิทธิภาพของการทำงานโดยตรง ดังนั้นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของ เอ็น.ซี.ซี จึงผ่านการอบรมเป็นอย่างดีเพื่อจะสามารถมอบบริการที่เป็นหนึ่งกับคุณได้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

บริการรักษาความปลอดภัย
ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญสูงสุดของเรา ลูกค้าของทางบริษัทฯ ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในระดับเหนือมาตราฐาน ในราคาที่คุณยอมรับได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...
| เกี่ยวกับเรา | นโยบาย | ประวัติ |