บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดโดยบริการอย่างเต็มความสามารถ ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พนักงานทำความสะอาดทุกคนของ บริษัทฯผ่านการฝึกอบรมจากวิทยากรที่มีความชำนาญด้านการบริการรักษาความสะอาด , การใช้เคมีฯ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเข้าไปดูแลงานบริการอย่างใกล้ชิด จากเจ้าหน้าที่สายตรวจของบริษัทฯที่เข้าพบลูกค้าและ พนักงานทำความสะอาดทุกคนของ บริษัทฯจะได้รับสวัสดิการต่างๆ ตามกฏหมาย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการ จึงได้รับการตรวจรับรองมาตราฐาน ISO 9001:2000 เพื่อเพิ่มความมั่นใจเรื่องบริการให้กับลูกค้า
| รายละเอียด | การอบรม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การจัดพนักงาน |