แนวทางการบริหารการรักษาความปลอดภัย

   
1. การรักษาความปลอดภัยในอาคารและสถานที่
     
  จุดทางเข้า-ออก มีการตรวจสอบการเข้า-ออก
  พื้นที่โล่งภายในอาคารมี รปภ. ประจำ
  พื้นที่เป็นสำนักงานจัดเฉพาะทางเข้า-ออก
  ทางเข้า-ออก ลิฟท์ มีรปภ. ประจำ
  หากมีหลายชั้น ใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
  จัดรปภ. สายตรวจด้านหน้าในโซนของอาคาร รวมทั้งทางออกฉุกเฉินทุกจุดตลอด 24 ชั่วโมง ภายในอาคารและสถานที่โดยรอบ
     
2. การรักษาความปลอดภัยนอกอาคารและสถานที่
     
  ประตูรั้วที่กำหนดเป็นทางเข้า-ออก มี รปภ. ประจำ
  วางจุด รปภ. โดยรอบอาคาร
  จัดระบบแสงสว่างโดยรอบอาคาร
  เพื่อลดจำนวน รปภ. อาจใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเข้ามาช่วยในกรณีเป็นที่โล่งแจ้ง
  ระบบสัญญาเตือนภัยภายนอกอาคาร
     
3. การรักษาความปลอดภัยในกรณีมีเหตุ
     
  กำหนดมาตรการในการป้องกัน
  กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อเกิดฉุกเฉิน เช่น ตำรวจท้องที่, ตำรวจดับเพลิง, เจ้าหน้าที่เขต หรืออำเภอ, จังหวัด, ทหาร, โรงพยาบาล, หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยของรัฐและเอกชน
  ฝึกซ้อมการเผชิญเหตุฉุกเฉิน
     
4. ความชำนาญในการดูแลงานแสดงสินค้า
     
  กำหนดมาตรการในการดูแลงานแต่ละงาน
  กำหนดการเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ โดยเฉพาะการขนถ่ายสินค้าในช่วง ก่อสร้างและรื้อถอน
  การดูแลรับฝากสินค้า โดยใช้แบบฟอร์มการรับฝาก และม้วนเทปล้อมบูธ
  การเดินตรวจตราพิเศษเพื่อป้องกันมิจฉาชีพ
  การจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมปฏิบัติการเพื่อแจ้งเหตุและจับกุม
  การสรุปรายงาน เพื่อส่งมอบงานแต่ละงานโดยไม่เกิดข้อบกพร่อง
     
   


กลับสู่ด้านบน

| รายละเอียด | การเตรียมพร้อม | เครื่องแบบ | คุณสมบัติ | การตรวจสอบ |