ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านการดูแลรักษาความสะอาดและบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารและสำนักงานต่าง ๆ โดยได้ให้บริการภายในอาคารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นแห่งแรก เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2535 และ ขยายงานบริการด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์จากงานบริการภายในอาคารและสำนักงาน ในปัจจุบันทางบริษัทฯมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก


ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. คลีนนิ่ง แอนด์ ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
ทุนจดทะเบียน: 10,000,000 บาท
   
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ซีเคียวริตี้ การ์ด เซอร์วิส จำกัด
ทุนจดทะเบียน: 5,000,000 บาท
   
ประเภทธุรกิจ -บริการรักษาความสะอาด
  -บริการรักษาความปลอดภัย
  -ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย,ให้คำปรึกษา
และเช่าอุปกรณ์ รักษาความปลอดภัย
   
จำนวนพนักงาน
ทำความสะอาด :
2,000 คน
   
พนักงานรักษา
ความปลอดภัย :
1,000 คน
   
คณะกรรมการของบริษัท :  
1. นางสาวภรณี รูโปบล
2. นางสาวอารีวรรณ ศรัณยกษิตริน
3. นางสาวสร้อยสุดา โอฬาร์ศาสตร์
4. นางสาวแก้วตา แซ่เจ็ง
 
ทีมงานผู้บริหารของบริษัท: 
1. นางสาวภรณี รูโปบล
(ผู้จัดการทั่วไป)
2. นายเกียรติศักดิ์ บุญมี
(ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน)
3. นางสาวน้ำผึ้ง กุลรอด
(ผู้จัดการแผนกบุคคล - ค่าแรง )
4. นางสาวปิยมาศ บุญศักดิ์นิมิต
(ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ-ธุรการ-สโตร์)
5. นางสาวอารีวรรณ ศรัณยกษิตริน
(ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ-งานด้านรักษาความสะอาด)
6. นางสาวสร้อยสุดา โอฬาร์ศาสตร์
(ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด-งานด้านรักษาความสะอาด)
7. นายสมนึก แสงสุนานนท์
(ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสเขต 1 งานด้านรักษาความปลอดภัย)
8. นายธงชัย แสงชาติ
(ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการเขต 1 งานด้านรักษาความปลอดภัย)
9. นายสาคร ทิพย์คูนอก
(ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการอาวุโสเขต 2 งานด้านรักษาความปลอดภัย


กลับสู่ด้านบน

| เกี่ยวกับเรา | นโยบาย | ประวัติ |